11 listopada 2022 zapisze się w pamięci druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaszynie. To właśnie dzisiaj decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicza Straż Pożarna w Czaszynie została włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

 

Bardzo serdecznie dziękujemy w szczególności Panu Burmistrzowi Ernest Nowak, Komendantowi Powiatowemu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku Panu Grzegorzowi Oleniaczowi i wszystkim, którzy przyczynili się do włączenia jednostki do systemu. – piszą strażacy z Czaszyna.

 

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG) – powstał w 1991 roku, a zaczął funkcjonować w 1995. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (głównie Ochotnicze Straże Pożarne). Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Swoje zadania KSRG realizuje poprzez koordynację walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach administracji. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa

 

Na dzień dzisiejszy (11.11) w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w całej Polsce działa 4870 jednostek OSP.

W gminie Zagórz, oprócz Czaszyna w KSRG znajdują się jednostki z Zagórza, Poraża oraz Tarnawy Górnej.   

 

 

Strażakom z OSP KSRG Czaszyn serdecznie gratulujemy

 

Sanok112.pl

Fot. OSP Czaszyn


PARTNERZY

                                                 O NAS

Sanok112.pl to portal informacyjny poświęcony w głównej mierze tematyce służb ratowniczych oraz mundurowych na terenie powiatu sanockiego. To właśnie tutaj znajdziesz informacje o miejscowych zagrożeniach, wypadkach, ważnych wydarzeniach, działalności strażaków oraz profilaktyce w zakresie bezpieczeństwa.

 

ZAKAZ KOPIOWANIA

Edytowanie, kopiowanie wykorzystywanie informacji oraz materiałów zawartych w artykułach zamieszczonych na stronie www.sanok112.pl
bez zgody ich autora zabronione

Portal zarejestrowany jest w Sądzie Okręgowym w Krośnie Wydział I Cywilny