Regulamin dodawania komentarzy na stronie Sanok112.pl

1. Regulamin określa zasady umieszczania komentarzy pod materiałami zamieszczonymi na stronie www.sanok112.pl

2. Przesłanie komentarza oznacza wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. Umieszczenie komentarza następuje przy użyciu specjalnego formularza umieszczonego pod treścią artykułu.

4. Komentarz dodany do konkretnego artykułu musi dotyczyć tego artykułu lub innego komentarza pod tym artykułem. Inne komentarze będą usuwane.

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie w komentarzach treści:
– obrażających inne osoby, które wyraziły opinię,
– sprzecznych z prawem,
– obscenicznych,
– uznanych powszechnie za naganne moralnie lub naruszające zasady Netykiety,
– wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej,
– propagujących środki odurzające, narkotyki, alkohol,
– propagujących przemoc,
– obraźliwych,
– pogardliwych,
– przyczyniających się do łamania praw autorskich,
– zawierających wulgaryzmy,
– zawierających treści reklamowe,
– zawierających nieuzasadnione pomówienia i oskarżenia,
– zawierające mowę nienawiści,
– zawierających słowa obraźliwe lub groźby kierowane pod adresem redakcji, czytelników oraz komentujących.

Wszystkie komentarze zawierające słowa uznane za wulgaryzmy, słowa pogardliwe, obsceniczne oraz fragmenty tych słów, z automatu trafiają do kosza.

 

6. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy niezgodnych z Regulaminem bez uzgodnienia i uprzedzenia autora. Osoby notorycznie łamiące zasady niniejszego regulaminu muszą liczyć się ze stałym zablokowaniem możliwości dodawania komentarzy.

7. Redakcja portalu będzie również uprawniona do zablokowania IP użytkownika serwisu, którego komentarze będą w sposób rażący naruszały treść niniejszego Regulaminu.

8. Użytkownicy dodają swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.

9. Redakcja zastrzega sobie prawo do moderowania komentarzy. Administrator ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami. W szczególności może, bez podania przyczyn, zawiesić możliwość umieszczania komentarzy, usunąć lub moderować dowolne komentarze, albo zmienić zasady ich umieszczania i weryfikacji, w szczególności w zakresie mechanizmu dodawania opinii do wypowiedzi zamieszczanych przy materiałach redakcyjnych.

10. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez uprzedniego informowania o tym fakcie użytkowników portalu.

11. Na wniosek właściwych organów Redakcja ma prawo udostępnić wszelkie dane o Użytkowniku, który dokonuje wpisów niezgodnych z pkt. 5.

 


PARTNERZY

                                                 O NAS

Sanok112.pl to portal informacyjny poświęcony w głównej mierze tematyce służb ratowniczych oraz mundurowych na terenie powiatu sanockiego. To właśnie tutaj znajdziesz informacje o miejscowych zagrożeniach, wypadkach, ważnych wydarzeniach, działalności strażaków oraz profilaktyce w zakresie bezpieczeństwa.

 

ZAKAZ KOPIOWANIA

Edytowanie, kopiowanie wykorzystywanie informacji oraz materiałów zawartych w artykułach zamieszczonych na stronie www.sanok112.pl
bez zgody ich autora zabronione

Portal zarejestrowany jest w Sądzie Okręgowym w Krośnie Wydział I Cywilny