Państwowa Straż Pożarna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku

Państwową Straż Pożarną powołano ustawą z dnia 24 sierpnia 1991. Do zadań Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z ustawą należy:

 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;
 • wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze;
 • kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności;
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności;
 • współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

Ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono przepis do ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, dotyczący realizacji innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.

Ustawą z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej dodano przepis o współdziałaniu Państwowej Straży Pożarnej ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów.

 

Kierownictwo Komendy

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku:

 

 

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku

mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Oleniacz

 

 


 

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku

mł. bryg. mgr inż. Florian Semenowicz

 


 

 Administracja

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku

 

Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy

 

mł. bryg. mgr inż. Robert Wojciechowski  -naczelnik wydziału

st. kpt. mgr inż. Michał Starego -z-ca naczelnika wydziału

 

 

Dyżurni Stanowiska Kierowania

 

asp.sztab. Marian Szuba - dyżurny operacyjny

asp.sztab. Maciej Piecuchdyżurny operacyjny

kpt. mgr inż. Dawid Skotnickidyżurny operacyjny

asp. mgr inż. Łukasz Gembalikdyżurny Stanowiska Kierowania

 mł. asp. Jakub Tarkowski- dyżurny Stanowiska Kierowania

 

 

Wydział Organizacyjno-Kwatermistrzowski

 

mł. bryg.  mgr Bogdan Nanio – naczelnik wydziału

kpt. mgr inż. Tomasz Mroczkowski - z-ca naczelnika wydziału

mł. ogn. mgr Anna Kozłowska - starszy technik

Jolanta Nowicka - starszy technik

sekc. Bartłomiej Muszański-  technik

 

 

Sekcja Finansów

 

mgr Joanna Sabik – główny księgowy

Sabina Kowalczyk - starszy inspektor


 

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Sanoku

Do zakresu działania Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej należy w szczególności:

 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo - gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń,
 2. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
 3. wykonywanie czynności ratowniczo – gaśniczych przy prowadzeniu działań w ramach pomocy wzajemnej poza własnym obszarem działania,
 4. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze działania,
 5. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia obsługi zdarzeń.

 

 

 mł. bryg. mgr inż. Florian Semenowicz – dowódca JRG

 

 mł. kpt. mgr inż. Marcin Abram –  zastępca dowódcy JRG

 


 

Dowódcy zmian:

kpt. mgr Wiesław Brodzik - Zmiana I

asp. sztab. Kazimierz Gładysiewicz - Zmiana II

asp. sztab. Franciszek Lasek - Zmiana III

 

Wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sanoku

 

źródło: KP PSP Sanok

 

Ostatnie komentarze

 • Nowa dyspozytornia medyczna

  Firebridge Firebridge 14.02.2015 08:13
  na tą chwilę to tylko przeniesienie dyspozytorni z ...
   
 • Zagórz: Pożar w zakładzie produkcji mebli

  Marian Marian 12.02.2015 17:26
  może nie trzeba było juuż
   
 • Nowa dyspozytornia medyczna

  ..... ..... 11.02.2015 13:20
  niekoniecznie. lepiej jest jak dyspozytor np. straży ...

Sanok112 TV