OSP Posada Jaćmierska

 

Data powstania: 1897

 

Historia: Drużyna obrony strażackiej w Posadzie Jaćmierskiej istniała już na początku lat 80 XIXw. Nie była jednak dostatecznie zorganizowana i doposażona, nie posiadała też żadnego majątku, w związku z czym nie mogła być oficjalnie zarejestrowana. Do gaszenia pożaru zobowiązany był każdy mieszkaniec, świadczyły o tym oznakowania domów, na których oprócz numerów były tabliczki z rysunkiem przedstawiającym sprzęt gaśniczy adekwatny do tamtych czasów (konewka,wiadro, drabina, widły itp.). 1888r.- wybudowanie remizy strażackiej z przeznaczeniem na garażowanie sikawki i sprzętu przeciwpożarowego. 1893r.- zakupiono mundury dla straży ze środków Kółka Rolniczego. 1897r.- zarejestrowanie OSP w Posadzie Jaćmierskiej w Krajowym Związku Straży Pożarnych we Lwowie. 1907r.- Gmina zakupiła za 900 koron sikawkę i ufundowała za 290 koron sztandar. Kółko Rolnicze ufundowało mundury strażackie, hełmy i toporki. 1943r.- oddanie do użytku Domu Ludowego na budowę, którego pierwsze fundusze pozyskała Ochotnicza Straż organizując przedstawienia i zabawy wspólnie z Kółkiem Amatorskim. Strażacy oprócz pozyskiwania funduszy na budowę pracowali społecznie przy budowie domu ludowego. 1949r.- zakup motopompy M-200 samochodu na potrzeby OSP typu "Lancia" w Krośnie, przeniesienie strażnicy strażackiej do budynku spichlerza podworskiego jako nowego garażu. Lata 50-te XX w.- Zakup samochodu marki "Lublin" służył w jednostce aż do 1970r. Lata 60-te XX w.- doposażenie straży w mundury i podstawowy sprzęt gaśniczy. 1975r. zainstalowanie elektrycznej syreny alarmowej. Lata 1975-79 budowa nowego "Domu Strażaka". 1979r.- doposażenie straży w motopompę M 400. 1981r.- doposażenie straży w motopompę M 800. 1985r.- przekazanie przez Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej w Krośnie samochodu pożarowego "Żuk". 1993r.- uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego marki "DAF" w obecności kilkuosobowej delegacji z Holandii. 1997r- Obchody 100-lecia OSP Posada Jaćmierska, poświęcenie i oddanie nowego Sztandaru ufundowanego przez mieszkańców wsi. 1998/99r.- budowa drugiego garażu i drugiego wyjścia ewakuacyjnego z sali balowej Domu Strażaka. 1999/2000r.- pozyskanie na potrzeby OSP Posada Jaćmierska od Nadwiślańskiej Jednostki Wojskowej 2 samochodów marki "Star 266". 2001/2002r.- remont świetlicy i szatni w budynku strażnicy, zakup kosiarki spalinowej, mundurów wyjściowych, doposażenie samochodu. 09.05.2002r.- uroczyste przekazanie samochodu bojowego "Star 266" do użytku po karosażu. 2003r.- doposażenie drużyny w wyjściowe czarne kurtki. 2004r.- doposażenie jednostki w atestowane hełmy. mundury wyjściowe i kuchnię gazową do świetlicy. 2005r.- wyposażenie szatni w szafki BHP i regały na sprzęt. 2006r.- zakup atestowanych rękawic i butów ochronnych. 17.06.2007r.- obchody 110-lecia OSP w Posadzie Jaćmierskiej

 

Pojazdy/ Wyposażenie: Star 266 547[R]63

                                  Star 244

                                  Volkswagen Transporter 547[R]68

Ilość członków: 90

 

Adres/ Kontakt: Wojciech Witek - Prezes, Zbigniew Heret - Naczelnik

Posada Jaćmierska 155

38-530 Zarszyn

 

Ciekawostki:

- Przed budynkiem remizy w Posadzie Jaćmierskiej w szklanej gablocie znajduje się figurka św. Floriana,

- OSP w Posadzie Jaćmierskiej posiada również zabytkową sikawkę konną, która obecnie znajduje się w muzeum w Sanoku.

 

GALERIA