OSP Poręby

Rok powstania: 1950

Historia: Inicjatorem powstania jednostki OSP Poręby, a zarazem pierwszym komendantem był Szymon Józefczyk. W roku 1953 objął on funkcję prezesa a na jego miejsce naczelnikiem został Ludwik Przybyła. W latach 50. jednostka liczyła zaledwie 8 strażaków. W tym okresie OSP Poręby miały na swoim wyposażeniu wóz wraz z ręczną pompą  ( obecnie wóz stoi jako pomnik przed budynkiem Komendy Powiatowej PSP w Sanoku). Pierwszym pomieszczeniem straży w Poręba był wybudowany w czynie społecznym drewniany garaż. W 1953 zakupiono ze środków społecznych motopompę M-20. W tym czasie jednostka liczyła 15 druhów.
Najpoważniejszy "sprawdzian" jednostka przeszła w roku 1980 (15 lipca), kiedy to praktycznie całe Poręby były zalane w wyniku oberwania chmury i wystapienia tzw. cofki na Wisłoku, który przerwał nadrzeczne wały. W 1982 roku jednostka otrzymała nowy budynek, który został zaadoptowany na nową remizę. W jednostce OSP Poręby brakowało pojazdu z prawdziwego zdarzenia, ale z biegiem lat ta sytuacja również się zmieniła. Najpierw żuk, a później ford służyły w jednostce aż do 2013, gdzie strażacy z Poręb otrzymali całkiem nowy samochód Renault Traffic.

Wyposażenie/ Samochód: GLM Renault Traffic 547[R]01

Ilość członków: 40 czynnych + 6 honorowych

Kontakt/ Adres: Prezes: Wojciech Józefczyk, Naczelnik: Wiesław Zubik

Ochotnicza Straż Pożarna w Porębach
38-524 Besko

Ciekawostki: Przy remizie OSP Poręby znajduje się zabytkowy Ford z 1971 roku, który przed otrzymaniem Renault był w podziale bojowym.

 

GALERIA